Styrelsen

Styrelsemedlemmar år 2022

Eivor Grytterhielm, Ordförande
Lotta Söderlind, Kassör
Amanda Nicolau, Sekreterare och ungdomsrepresentant
Lotta Lindon, Ledamot
Karin Sandberg, Ledamot
Karin Pilskär, Ledamot
Freja Linder,  Ledamot och ungdomsrepresentant

Åke Brännvall, Revisor

Lillemor Wendelstig, Valberedning
Carola Samuelsson, Valberedning