Styrelsen

Styrelsemedlemmar år 2021

Lillemor Wendelstig, Ordförande
Eivor Grytterhielm, Kassör
Amanda Nicolau, Sekreterare och ungdomsrepresentant
Kicki Wetteborn, Ledamot, avgick under år 2021
Carola Samuelsson, Ledamot
Lotta Lindon, Ledamot
Inga-Lill Hellström-Stormark, Ledamot
Eva Jordan, Ledamot
Freja Linder,  Ledamot och ungdomsrepresentant

Åke Brännvall, Revisor

Katarina Ehne, Valberedning (sammankallande)
Ulrika Haas, Valberedning